Pers

11 maart 2021

Stadsatelier aan de Kaasmarkt presenteert BIDBOOK Kaasmarktschool.

De stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt heeft afgelopen week een BIDBOOK aangeboden aan Vastgoed Leiden, de verkopende partij van de Kaasmarktschool.

In het BIDBOOK beschrijven wij uitgebreid de transformatie die wij met de Kaasmarktschool voor ogen hebben. Het BIDBOOK vormt een pleidooi om de cultuur in Leiden een nieuwe impuls te geven door dit fantastische gebouw aan de Kaasmarkt te blijven gebruiken voor cultureel maatschappelijke doeleinden.

De stichting heeft met veel enthousiasme 6 maanden aan het plan gewerkt en heeft, volgens een met de gemeente gesloten intentieverklaring, een verlenging van 3 maanden verkregen om de plannen verder uit te werken om tot een redelijke koopovereenkomst te komen.

Het BIDBOOK brengt het culturele landschap van Leiden in kaart en benadert vanuit die analyse de legitimiteit van het plan. Het juiste initiatief, op het juiste moment en op de juiste plek in de stad. Maar ook roept het iedereen die cultuur in onze stad een warm hart toedraagt op, een bijdrage te leveren, in welke vorm dan ook, om dit project te ondersteunen en tot een enorm succes te maken.

Zie onze website www.stadsatelieraandekaasmarkt.nl waar het BIDBOOK integraal is te lezen en uw steun kan worden genoteerd. En zie ook het grote billboard aan de Kaasmarktzijde van de school, met daarop een mogelijk toekomstbeeld, getekend door Barthel Brussee.

De komende maanden hopen wij, met de verspreiding van dit BIDBOOK een breed draagvlak te creëren, één van de belangrijkste pijlers onder het hele project. Daarbij gaat het niet alleen om ‘de politiek’ of de vele ‘creatieve geesten’ die Leiden rijk is, maar eigenlijk de gehele bevolking van onze prachtige stad. Het moet de aanzet vormen voor een bruisend cultureel centrum dat dé verbindende factor kan worden voor Leiden en misschien wel daarbuiten.

Het is uitdrukkelijk de bedoeling om het gebouw te behouden in al zijn ruwe schoonheid en achterstallig onderhoud weg te werken maar het tegelijkertijd veel transparanter, toegankelijker en duurzamer te maken. Het Stadsatelier zal een belangrijke en inspirerende bijdrage kunnen leveren aan de sfeer van de aangrenzende Kaasmarkt. Ook dit plein ondergaat, op niet al te lange termijn een transformatie en kan, aan de Oude Rijn, samen met Haven, Meelfabriek en Singelpark een belangrijke impuls geven aan dit gedeelte van de stad.

Het BIDBOOK geeft informatie over drie aspecten van de planvorming. Dat zijn, de inhoud, de investering en de exploitatie. Alle drie zijn in onderlinge samenhang van even groot belang voor de slagingskans van het initiatief en zijn ook als zodanig in de steigers gezet.

De particuliere stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt wil lezers van het BIDBOOK enthousiast maken voor het initiatief. Laten wij dit unieke gebouw op deze unieke plek vullen met cultuur waardoor in de nabije toekomst vele mooie momenten gedeeld kunnen worden.

Stacks Image 29

Foto: Billboard aan de Kaasmarktzijde van de school

Jaap Metzlar

Stadsatelier aan de Kaasmarkt

06 48633968 / 06 50470779


20 november 2020

Stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt tekent een Letter of Intent met INSPIRE Real Estate.

Stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt heeft als doel om de oude Kaasmarktschool aan de Koppenhinksteeg 13 in Leiden te behouden voor culturele doeleinden en publiekelijk open te stellen. Afgelopen zomer tekende de stichting een intentieverklaring met de gemeente Leiden, eigenaar van het pand. Hierin werd afgesproken dat de Stichting het eerste kooprecht heeft en dat er binnen zes maanden en plan ingediend zal worden. Om de missie - Verbindende creativiteit faciliteren, zodat verandering van onderop kan ontstaan – te realiseren is er een vastgoed-partner nodig. Na een maandenlange secure zoektocht is die partner gevonden. INSPIRE richt zich onder andere met INSPIRE Vintage op oplossingen voor gekoesterd monumentaal vastgoed waardoor dit behouden kan worden voor de toekomst. Dat sluit goed aan bij de waarden van Stadsatelier aan de Kaasmarkt.

De komende periode zal gebruikt worden om te onderzoeken of de samenwerking haalbaar is. Het gaat hier om zowel financiële als operationele haalbaarheid. En natuurlijk of de twee partijen duurzaam kunnen samenwerken. Al enige tijd is er overleg samen. Afgelopen vrijdag 20 november werd de LOI ondertekend. De bevindingen zullen terechtkomen in het plan dat in januari naar de gemeente gaat. Blijf op de hoogte: www.stadsatelieraandekaasmarkt.nl

Stacks Image 19

Foto: links Laurens Maaijwee (INSPIRE), rechts Jaap Metzlar (Stadsatelier aan de Kaasmarkt)

Jaap Metzlar

Stadsatelier aan de Kaasmarkt

06 48633968 / 06 50470779

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over hoe Stadsatelier aan de Kaasmarkt omgaat met persoonsgegevens leest u hier.